O PLACÓWCE…

 

Schronisko dla osób bezdomnych mieści się w częściowo odremontowanym a częściowo dobudowanym budynku należącym do Urzędu Miasta Świnoujście. Zostało oddane do użytkowania 01.01.2010 r. Schronisko posiada własną kuchnię gdzie przygotowuje się posiłki całodobowe dla mieszkańców schroniska, jak również własną kotłownię i pralnię.

Schronisko jest przygotowane na 50 miejsc a w okresie zimowym ilość łóżek wzrasta do 90.

Schronisko posiada 16 pokoi wieloosobowych, izolatkę oraz pokój przyjęć do którego trafiają osoby nowoprzyjęte, w zależności od sytuacji, na kilka lub kilkanaście dnia zanim zostaną umieszczeni we właściwych pokojach. Teren schroniska jest ogrodzony i położony w lesie z dala od miasta. Na terenie schroniska jest utworzony warzywniak, na którym mieszkańcy uprawiają warzywa na potrzeby własne i kuchni schroniska.

Do schroniska trafiają osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Z każdym nowo przyjętym kierownik schroniska i pracownik socjalny przeprowadza wywiad, mający na celu rozpoznanie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej oraz aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. W razie stwierdzenia uzależnienia alkoholowego oraz zgody osoby, szukamy miejsca w poradniach leczenia uzależnień otwartych lub zamkniętych. Niezwłocznie, w razie potrzeby i możliwości, udzielana jest pomoc w uregulowaniu sytuacji społeczno – prawnej tj. ubezpieczenie zdrowotne, dowód osobisty, wybór lekarza POZ. W dalszej kolejności pomoc przy kompletowaniu świadectw pracy i innych dokumentów potrzebnych do ubiegania się o rentę, emeryturę czy zasiłek socjalny.    

Powyższe działania utrudnione są przez dużą rotację mieszkańców co z kolei jest konsekwencją ścisłego przestrzegania regulaminu schroniska lub rezygnacją z pobytu w schronisku osób, z którymi rozpoczęto różne procedury urzędowe.

Każdej osobie potrzebującej zapewniamy niezbędną odzież, leki ogólnodostępne, środki czystości i higieny osobistej, pościel, ręczniki, w razie potrzeby podstawowy sprzęt medyczny typu kule, wózek inwalidzki, balkonik, itp.

Wszyscy mieszkańcy otrzymują całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie, dostęp do ciepłej wody.

Mieszkańcy schroniska objęci są opieką duszpasterską, mają możliwość uczestniczenia w coniedzielnej mszy św. w schronisku. Stwarzamy możliwość udziału w organizowanych kilka razy w roku pielgrzymkach, rekolekcjach trzeźwościowych oraz mitingach w grupach AA.

Personel schroniska aktywizuje mieszkańców poprzez prace typu: pranie, sprzątanie, pozyskiwanie drewna opałowego, na miarę możliwości fizycznych poszczególnych podopiecznych, celem wyrwania ich z marazmu oraz przeciwdziałaniu pogłębianiu się patologii. Na bieżąco pomagamy w znalezieniu pracy osobom w wieku produkcyjnym.

Ze starszymi i schorowanymi podopiecznymi prowadzona jest praca uświadamiająca, wskazująca możliwość skorzystania przez nich z opieki w hospicjach, domach pomocy społecznej czy zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

            Od początku działalności schroniska wspólnie z Wydziałem Zdrowia UM doszliśmy do wniosku że w celu zminimalizowanie zagrożeń życia i zdrowia osób, które samodzielnie nie potrafią się zabezpieczyć przed skutkami zimy, w szczególności wobec osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu, zaplanowano utworzenie odrębnych od schroniska miejsc w formie „ogrzewalni”. Do grudnia 2014 r. była ona prowadzona w wydzielonym pomieszczeniu schroniska. Spełniała ona swoje zadanie tzn. ratowała życie, była jednak bardzo uciążliwa dla mieszkańców schroniska. Dlatego też od samego początku naszej działalności prowadziliśmy starania aby powstała ona jako oddzielny budynek. Udało się to zrealizować w 2014 r. Zabudowa kontenerowa została sfinansowana przez UM Świnoujście i oddana do użytku w drugiej połowie grudnia 2014 r. Teren ogrzewalni został oddzielony od terenu schroniska. Ogrzewalnia otwarta jest dla chętnych w godzinach 18.00 – 07.00, gdzie przygotowane jest 15 miejsc siedzących. Osoby chętne mogą skorzystać z możliwości wykąpania się, zmiany odzieży oraz ciepłego posiłku i spędzenia nocy w ciepłym pomieszczeniu. Osoby korzystające z ogrzewalni przez całą noc są pod nadzorem wychowawcy, który prowadzi z nimi rozmowy nakłaniające do zmiany stylu życia i ewentualne ubieganie się o skierowanie do schroniska lub powrót do rodziny, która często jest daleko w Polsce.