AktualnościZajęcia ogrodnicze w świetlicy

21-10-2016

Świetlica Środowiskowa

zajecia-ogrodnicze-1

Dzień Seniora z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy

12-10-2016

Świetlica Środowiskowa

dzie%e2%94%bca_seniora_1

Jesienne inspiracje

04-10-2016

Świetlica Środowiskowa

jesienne-prace-dzieci-1

li%e2%94%bctciaste_pomys%e2%94%bcey_1

Jesień w świetlicy

30-09-2016

Świetlica Środowiskowa

jesienne-okna-1

Wakacje w świetlicy – piknik z Seniorami

31-08-2016

Świetlica Środowiskowa

piknik-z-seniorami-zrobione

Wakacje w świetlicy – plażowanie

04-08-2016

Świetlica Środowiskowa

plazowanie-zr

Wakacje w świetlicy-zabawy w morzu

20-07-2016

Świetlica Środowiskowa

zabawy-w-morzu

Wakacje w świetlicy – zajęcia integracyjne

01-07-2016

Świetlica Środowiskowa

integracja z domem dziecka 1

Wakacje w świetlicy – zajęcia kulinarne

01-07-2016

Świetlica Środowiskowa

zajęcia kulinarne lipiec 1

Wakacje w świetlicy

01-07-2016

Świetlica Środowiskowa

lipiec 2016 1

W okresie wakacji świetlica  obejmie opieką i działalnością profilaktyczno – wychowawczą oraz rekreacyjną dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku.

W ramach prowadzonej działalności proponujemy następujące formy aktywności:

– bezpieczne plażowanie z elementami gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, udział w organizowanych na plaży konkursach

– spacery i wycieczki po ciekawych turystycznie miejscach Świnoujścia z zachowaniem zasad obowiązujących w miejscach publicznych; przestrzeganie zasad przepisów drogowych ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów.

– z uwagi na przyjcie nowych, młodszych dzieci gry i zabawy interakcyjne mające na celu integrację grupy, poprawę relacji interpersonalnych dzieci i młodzieży, tworzenie atmosfery życzliwości, wdrażanie do zachowań prospołecznych, umiejętności rozpoznawania uczuć u siebie i innych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, między innymi z zachowaniami agresywnymi, unikaniem zachowań ryzykownych, odreagowaniem nagromadzonych emocji.

– udział w zajęciach kulinarnych  promujących  zachowania związane z prawidłowym żywieniem, jak również wdrażające do bezpiecznego korzystania ze sprzętu elektrycznego i drobnego sprzętu pomocniczego. Nabywanie wiedzy jak układać prawidłowy jadłospis, poznawanie produktów niezbędnych w codziennej diecie człowieka, stosowanie zasad higieny podczas przygotowania posiłków.

– zajęcia profilaktyczno – edukacyjne poruszające kwestie bezpiecznego zachowania się na ulicy, w domu, w miejscach użyteczności publicznej, unikania zachowań ryzykownych (powstrzymywania się od zachowań agresywnych, używania narkotyków, alkoholu, palenia papierosów, nie podejmowania ryzykownych zachowań związanych z uprawianiem gier i zabaw oraz sportów letnich, wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej „bezpieczne wakacje.